Garantijos / Grąžinimas

  • UAB Vivaeko suteikia 12 mėn. kokybės garantiją savo prekėms. Garantijos galiojimo sąlygos:
  1. gaminys buvo naudojamas pagal paskirtį;
  2. garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės ir prekės transportavimo pardavėjo transportu;
  3. tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, mes įsipareigojame savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.
  • Pirkėjas praranda teisę į nemokamą garantinį aptarnavimą šiais atvejais:
  1. pirkėjas nesilaikė prekių eksploatacijos ir priežiūros taisyklių;
  2. prekės buvo sugadintos dėl pirkėjo kaltės;
  3. prekės nukentėjo dėl Force majeure (susidariusių nenugalimos jėgos aplinkybių);
  4. prekės natūraliai nusidėvėjo.
  • Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217.